fbpx

Nagła głuchota, jak przeciwdziałać i leczyć?

Nagła głuchota (nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy) to jednostka chorobowa, której objawy bywają szczególnie frustrujące dla pacjenta i znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Jak sesje w komorze hiperbarycznej wspierają leczenie nagłej głuchoty? Czy nagła głuchota jest wskazaniem do tlenoterapii hiperbarycznej?
Nagła głuchota, jak przeciwdziałać i leczyć?

Wsparcie leczenia nagłej głuchoty – komory hiperbaryczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne

Nagła głuchota (nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy) to jednostka chorobowa, której objawy bywają szczególnie frustrujące dla pacjenta i znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Jak sesje w komorze hiperbarycznej wspierają leczenie nagłej głuchoty?

Wyobraź sobie, że nagle, bez żadnej konkretnej przyczyny zaczynasz gorzej słyszeć.

Masz wrażenie, że Twoje ucho jest zatkane, a w środku zalega wata. Źróem dużego dyskomfortu są także szumy, piski i gwizdy uszne. Takie objawy mogą nie tylko znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie, ale także porządnie przestraszyć… Bardzo często ich przyczyną jest zespół chorobowy nazywany nagłą głuchotą.

Czym jest nagła głuchota?

Nagła głuchota, znana także jako nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy jest dolegliwością polegającą na nagłej, częściowej lub całkowitej utracie słuchu w jednym, lub obu uszach. Co ważne, nie towarzyszy jej żadna konkretna przyczyna, a rozwój odbywa się gwałtownie, zazwyczaj na przestrzeni okresu do 72 godzin.

Dodatkowe objawy nagłej głuchoty

Zgodnie z informacjami wskazanymi przez Polskie Towarzystwo Audiologicznego i Foniatrycznego poza pogorszeniem słuchu w jednym lub obu uszach nagłej głuchocie towarzyszą także: uczucie pełności w uchu, szumy uszne (niemal u wszystkich chorych) oraz zawroty głowy (obecne u 30-40% chorych).

Prawdopodobne przyczyny nagłej głuchoty

Często nagła głuchota pojawia się „znikąd”, bez żadnej konkretnej przyczyny. Zdaniem ekspertów jednym z mechanizmów powodujących tę kłopotliwą dolegliwość są zaburzenia krążenia w ślimaku i związane z tym niedotlenienie tkankowe. Jej podłożem mogą być również zaburzenia powstałe w układzie naczyń krwionośnych ucha środkowego. Także infekcje wirusowe, zaburzenia immunologiczne czy zaburzenia metaboliczne. Czasem przyczyny mogą obejmować także więcej niż jeden czynnik.

Jak wskazuje Waldemar Narożny z Akademii Medycznej w Gdańsku, autor pracy „Nagła głuchota stan naglący nie tylko dla otolaryngologa”, wśród czynników ryzyka wystąpienia SSNHL rozróżnia się czynniki ogólne. Czynniki często związane z chorobami ogólnoustrojowymi oraz czynniki związane z chorobami uszu. Do ogólnych czynników ryzyka wystąpienia SSNHL zaliczane są takie jednostki chorobowe, jak: cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby ośrodkowego układu nerwowego przebiegające z uszkodzeniami naczyń oraz uogólnione zakażenia. Wśród usznych czynników ryzyka wymienia się: niedosłuchy pochodzenia genetycznego, otosklerozę, przewlekłe zapalenia uszu, pracę w warunkach narażenia na uraz ciśnieniowy bądź hałas, przebyte urazy głowy lub dane z wywiadu wskazujące na przebycie wcześniejszych incydentów nagłej, przejściowej utraty słuchu.

Nagła głuchota potrzebna szybka diagnostyka

W przypadku wystąpienia objawów nagłej głuchoty ogromne znaczenie ma szybka diagnostyka. Nie tylko dlatego, że szybka reakcja pozwala na szybsze wdrożenie leczenia i co za tym idzie wyeliminowanie kłopotliwych dolegliwości (po upływie 14 dni możliwość uzyskania poprawy słuchu jest minimalna.). Objawy towarzyszące nagłej głupocie mogą być odpowiedzialne, także za inne jednostki chorobowe (np. udar mózgu, guz kąta mostowo-móżdżkowego czy nowotwory mózgu). W takich okolicznościach każda chwila może przesądzić nie tylko o zdrowiu, ale także o życiu pacjenta.

Jak leczyć nagłą głuchotę?

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego podstawą ścieżką leczenia nagłej głuchoty powinna być doustna kortykosteroidoterapia ogólna. Zastosowana niezwłocznie po pojawieniu się objawów. Najczęściej stosowanymi lekami są glikokortykosteroidy, zwłaszcza prednizon, metyloprednizolon i deksametazon. W dawce uderzeniowej podaje się je zazwyczaj przez 7 do 14 dni. W przypadku nagłej głuchoty nie poleca się podawania leków przeciwwirusowych, trombolitycznych, poprawiających krążenie, substancji aktywnych czy antyoksydacyjnych. Jeśli podstawowe leczenie nie przyniesie rezultatów, należy zastosować kortykosteroidoterapię dobębenkową. Tę można wykorzystać także jako wspomaganie leczenia doustnego.

Komora hiperbaryczna wsparcie leczenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne wskazuje, że działaniem wspomagającym leczenie nagłej głuchoty może być tlenoterapia hiperbaryczna. Zwłaszcza gdy pacjent rozpocznie zabiegi w ciągu 2 tygodni od powstania objawów. Sesje w komorze hiperbarycznej skutkują wzrostem ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach, zwłaszcza w ślimaku – bardzo wrażliwym na niedotlenienie. Wpływają także na komórkowe mechanizmy odpornościowe, transport tlenu i hemodynamikę, redukują niedotlenienie i obrzęk tkanek oraz modyfikują odpowiedź pacjenta na infekcje i niedokrwienie.

Zasadność leczenia tlenem podkreśla także dr n. med. Anna Fabijańska z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jak deklaruje, cytowana przez portal internetowy Słyszę (http://slysze.inz.waw.pl) w uchu znajdują się struktury nerwowe, które są bardzo wrażliwe na niedotlenienie. Zadaniem terapii hiperbarycznej, w której wykorzystuje się tlen pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym, jest maksymalne dotlenienie komórek słuchowych, aby zapobiec ich trwałemu uszkodzeniu

Stanowiska ekspertów są więc jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości: tlenoterapia hiperbaryczna stanowi skuteczne wsparcie w leczeniu dolegliwości spowodowanych nagłą głuchotą.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu nagłej głuchoty

Skuteczność leczenia nagłej głuchoty zależy od wielu czynników. Wśród najważniejszych wymienia się: wiek chorego, poziom niedosłuchu, dolegliwości towarzyszące, tempo rozpoczęcia leczenia, współistniejące choroby i rodzaj terapii. Nie ulega jednak wątpliwości, że istotną rolę w procesie odzyskiwania zdrowia odgrywa właśnie tlenoterapia hiperbaryczna.

Jak wynika z badania Tlen hiperbaryczny jako metoda leczenia nagłego sensorycznego ubytku słuchu (Hyperbaric oxygen as a method of therapy of sudden sensorineural hearing loss), zrealizowanego przez chorwackich lekarzy (Gorana Racić, Nadana M.Petri, Deana Andrić). Efekty działania tlenu są naprawdę spektakularne. W ramach badania przeprowadzono sesje w komorze hiperbarycznej u 17 pacjentów z nagłym ubytkiem słuchu, który rozpoczął się w ciągu 10 dni przed badaniem. Wszyscy oddychali tlenem pod ciśnieniem 3.8 ATA, przez 60 minut dwa razy dziennie. Przed rozpoczęciem tlenoterapii u 12 osób słyszalność mieściła się w przedziale 61-93 dB. Natomiast u 5 od 41 do 60 dB. Po jej zakończeniu poziom słyszalności u 14 pacjentów mieścił się w przedziale 0-26 dB, u 2 pacjentów wzrósł do 27- 40 dB, u jednego pacjenta pozostał w przedziale 41-60 dB. Średni poziom słyszenia dla wszystkich pacjentów wynosił 67,8 dB przed rozpoczęciem tlenoterapii, w porównaniu z 21,6 dB po jej zakończeniu.

Bardzo pozytywne wnioski przyniosło także badanie zrealizowane w Mazowieckim Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran. Do badania włączono 9 chorych z nagłą idiopatyczną głuchotą. Udowodniło ono, że skojarzona terapia farmakologiczna i leczenie tlenem hiperbarycznym powoduje znamienną statystycznie poprawę słuchu. Zwłaszcza dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz i 8000 Hz. Po zakończeniu tlenoterapii hiperbarycznej aż 77% chorych stwierdziło ustąpienie lub zmniejszenie natężenia subiektywnych dolegliwości.

Terapia hiperbaryczne w warunkach klinicznych a komory o ciśnieniach 1.3 – 1.5 ATA

Choć większość dostępnych na rynku badań dotyczy kabin hiperbarycznych używanych w warunkach klinicznych, jedyną różnicą pomiędzy nimi a komorami 1.3 – 1.5 ATA jest wysokość panującego wewnątrz ciśnienia. Choć w przypadku komór 1.3 – 1.5 ATA zniwelowanie objawów nagłej głuchoty może wymagać kilku dodatkowych sesji, odbywa się zdecydowanie spokojniej i delikatniej. Kluczem do sukcesu i skuteczności jest tu przede wszystkim jak najszybsze rozpoczęcie zabiegów.

Źródła:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11817844/
http://slysze.inz.waw.pl/nagla-gluchota-o-swojej-walce-o-odzyskanie-sluchu-opowiada-pacjent-instytutu-waldemar-smirnow/
https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/viewFile/10307/8807
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030665707705498
https://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-15-2-a1-sliwinska-65.pdf

Menu