fbpx

Skuteczność terapii hiperbarycznej w łagodzeniu objawów migreny

Migrena to choroba neurologiczna objawiająca się uporczywym, nawracającym bólem głowy. Często towarzyszą jej także nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i bodźce dźwiękowe. W artykule podpowiemy, w jaki sposób sesje terapii hiperbarycznej pomagają łagodzić objawy tej kłopotliwej dolegliwości.
Skuteczność terapii hiperbarycznej w łagodzeniu objawów migreny

Tlenoterapia hiperbaryczna jako wsparcie w leczeniu migreny

Migrena to choroba neurologiczna objawiająca się uporczywym, nawracającym bólem głowy. Często towarzyszą jej także nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i bodźce dźwiękowe. W artykule wyjaśnimy, jakie są przyczyny i sposoby leczenia migreny. Podpowiemy także, w jaki sposób sesje terapii hiperbarycznej pomagają łagodzić objawy tej kłopotliwej dolegliwości.

Wg danych Centrum Chirurgii Migreny, migrena to najbardziej powszechne chroniczne schorzenie współczesnego świata. Występuje częściej, niż astma, padaczka i cukrzyca razem wzięte i dotyka około 15% mężczyzn i kobiet na świecie. Mimo że objawy migreny nie powodują groźnych dla zdrowia konsekwencji, znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Objawy migreny

Najważniejszym i nieodzownym elementem migreny jest silny ból głowy. Często jest on zlokalizowany z jednej strony głowy, za gałką oczną i skronią. Może mieć charakter pulsujący i nasilać się podczas aktywności ruchowej. Migrenowym bólom głowy często towarzyszą także inne objawy. Najczęściej są to:

 • nudności i wymioty;
 • nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy;
 • łzawienie oczu;
 • zawroty głowy i zaburzenia równowagi;
 • mroczki i błyski przed oczami;
 • uczucie zdrętwienia lub mrowienia ciała;
 • czasowe zniekształcenie obrazu i ubytki pola widzenia.

W zależności od stopnia nasilenia objawów chorzy:

 • mogą normalnie funkcjonować i wykonywać codzienne czynności (lekka forma migreny);
 • nie są w stanie pracować i wykonywać czynności wymagających skupienia i koncentracji (ciężka forma migreny);
 • z powodu ogromnego dyskomfortu muszą pozostać w łóżku, najlepiej w zaciemnionym pomieszczeniu i przy maksymalnym ograniczeniu bodźców dźwiękowych (bardzo ciężka forma migreny).

Napady trwają z reguły od 4 do 72 godzin.

Przebieg migreny

Napad migreny składa się zazwyczaj z kilku etapów o charakterystycznym przebiegu:

 • Wpierw następuje okres zapowiadający. Występuje z reguły kilka godzin lub dni przed właściwym napadem. Do typowych objawów tego okresu należą m.in. drażliwość, nadwrażliwość na bodźce, gorszy apetyt czy spadek nastroju;
 • Pojawia się aura migrenowa — zespół objawów towarzyszących migrenie z aurą, nie występuje u wszystkich pacjentów. W tym okresie trwającym od kilku do kilkunastu minut mogą pojawić się mroczki przed oczami, nieostre widzenie (rozmycie konturów przedmiotów), zaburzenia czucia, odrętwienia i niedowłady kończyn;
 • Następuje właściwy napad migreny zwany także okresem syndromalnym;
 • Okres postdromalny zwany także ponapadowym. Po napadzie migreny chory jest osłabiony, odczuwa dyskomfort psychiczny i fizyczny.

Przyczyny migrenowych bólów głowy

Dokładne przyczyny migrenowych bólów głowy nie są znane. Jako najbardziej prawdopodobne lekarze wymieniają przede wszystkim czynniki środowiskowe i genetyczne. Zadaniem naukowców w niemal 2/3 przypadkach migrena krąży w rodzinach, a prawdopodobieństwo wystąpienia migreny u obojga bliźniąt wynosi ponad 50%.

Migrena — czynniki ryzyka

Jak pokazują statystyki, migrena dotyka przede wszystkim osoby w średnim wieku — nawet 25% kobiet i niemal 10% mężczyzn. Z tą kłopotliwą dolegliwością zmagają się jednak także młodsi pacjenci, 4-5% ogółu chłopców i dziewcząt do 12 roku życia.

Ryzyko migreny potęgują:

 • długotrwały stres;
 • zmiany hormonalne;
 • nieregularne odżywianie i restrykcyjne diety;
 • zmiany rytmu snu;
 • spożywanie alkoholu, zwłaszcza czerwonego wina i wermutów;
 • spożywanie niektórych pokarmów;
 • ekspozycja na intensywne światło

Leczenie migreny

Leczenie migreny polega przede wszystkim na usuwaniu jej objawów i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Usuwanie objawów odbywa się przez przyjmowanie farmakologii — najczęściej doustnych środków przeciwbólowych, rzadziej leków podawanych dożylnie. W zmniejszeniu częstotliwości ataków choroby niezbędna jest samoobserwacja chorego, precyzyjne wychwytywanie czynników ryzyka i ograniczenie ich na co dzień. Skutecznym wsparciem w leczeniu migrenowych bólów głowy jest także tlenoterapia hiperbaryczna.

Tlenoterapia hiperbaryczna jako wsparcie w leczeniu migreny

Sesje w komorze hiperbarycznej są skutecznym wsparciem w leczeniu wielu schorzeń. Skuteczność takiej formy terapii w łagodzeniu objawów migreny potwierdzają badania naukowe.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej a migrena — wnioski z badań naukowych

Grupa naukowców w składzie Judy R. Wilson, Brian H. Foresman, Russell G. Gamber, Timothy Wright przeprowadziła badanie Tlen hiperbaryczny w leczeniu Migreny z Aurą (Hyperbaric Oxygen in the Treatment of Migraine With Aura). Jego celem była ocena skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej jako wsparcia w leczeniu migrenowych bólów głowy. Badaną grupę kobiet podzielono losowo na dwie podgrupy. Jednej z nich podano tlen o ciśnieniu atmosferycznym, drugiej — tlen hiperbaryczny. Odczucia bólowe oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej. Jakie wnioski przyniosło badanie? Kobiety, poddane działaniu tlenoterapii hiperbarycznej zadeklarowały istotne zmniejszenie bólu. Te, poddane działaniu tlenu o normalnym ciśnieniu — nie odczuły różnicy. Wyniki jasno wskazują więc, że tlenoterapia hiperbaryczna zmniejsza migrenowe bóle głowy, a najlepszym wskaźnikiem ulgi jest subiektywna ocena pacjentek.

Ciekawe wnioski przyniosła także seria 9 badań Normobaryczna i hiperbaryczna terapia tlenem w leczeniu migreny i klasterowych bólów głowy (Normobaric and hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headache — Michael H Bennett, Christopher French, Alexander Schnabel, Jason Wasiak, Peter Kranke). Pięć badań miało na celu porównanie terapii hiperbarycznej z placebo w leczeniu migreny, dwa — porównanie terapii hiperbarycznej z placebo w leczeniu klasterowych bólów głowy, kolejne dwa — oceniały zastosowanie terapii normobarycznej (oddychania tlenem o ciśnieniu atmosferycznym) w leczeniu klasterowych bólów głowy. W sumie w eksperymentach wzięło udział 201 osób. Co się okazało? Wyniki nie pozostawiły wątpliwości, udowadniając, że tlenoterapia hiperbaryczna jest skutecznym sposobem na usunięcie ostrych stanów migrenowych, zmniejszenie dolegliwości bólowych, a nawet… przerwanie trwającego ataku (u 80% pacjentów już po 40 minutach zabiegu).

Tlenoterapia hiperbaryczna skutecznym wsparciem dla pacjentów z migreną

Sesje w komorze hiperbarycznej istotnie zmniejszają odczucia bólowe spowodowane atakiem migreny. Wykazują korzystny wpływ na poziom niektórych neuroprzekaźników, zwłaszcza serotoniny, a stosowane profilaktycznie zmniejszają liczbę napadów i ich natężenie.

Źródła:

https://www.migraine-surgery-centre.com/pl/pl/informacje-o-migrenie/fakty-i-liczby.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18646121/
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1526-4610.1998.3802112.x

Menu