fbpx

Wsparcie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu bezdechu?

Bezdech to cyklicznie przerwy w oddychaniu trwające co najmniej 10 sekund i powodujące niedotlenienie organizmu. Nieleczony może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia. Czy tlenoterapia hiperbaryczna pomaga?
Wsparcie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu bezdechu?

Wsparcie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu bezdechu

Bezdech to cyklicznie przerwy w oddychaniu trwające co najmniej 10 sekund i powodujące niedotlenienie organizmu. Nieleczony może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia. Sprawdźmy, jak tlenoterapia hiperbaryczna może wspierać leczenie tej kłopotliwej dolegliwości.

Obturacyjny bezdech senny jest nie tylko groźną, ale również bardzo kłopotliwą dolegliwością. Jak pokazują statystyki, jest on bardzo częstym zaburzeniem dotykającym nawet 50% mężczyzn i 23% kobiet w średnim wieku.

Czym jest bezdech?

Bezdech to cyklicznie przerwy w oddychaniu trwające od 10 do kilkudziesięciu sekund. Podczas bezdechu w organizmie człowieka dochodzi do szybkiego wzrostu dwutlenku węgla we krwi, przy jednoczesnym spadku poziomu tlenu. Efektem problemów z oddychaniem jest nagłe wybudzenie. Naturalną konsekwencją bezdechu jest więc niedostateczne dotlenienie organizmu. A to powoduje:

 • przemęczenie,
 • wzmożoną senność w ciągu dnia,
 • gorsze funkcjonowanie narządów wewnętrznych,
 • poranne bóle głowy,
 • spadek koncentracji,
 • spadek ogólnej wydolności organizmu,
 • zaburzenia zachowania (zwłaszcza u dzieci).

Typy bezdechu

Według literatury medycznej możemy wyróżnić dwa typy bezdechu: bezdech obturacyjny i bezdech centralny.

 • Bezdech obturacyjny polega na cyklicznym przerywaniu oddechu w czasie snu. Jego przyczyną są przede wszystkim zaburzenia przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe oraz rozluźnienie mięśni tylnej ściany gardła i podniebienia miękkiego.
 • Bezdech centralny jest spowodowany uszkodzeniem sterujących oddechem struktur w mó Do bezdechu centralnego dochodzi najczęściej na skutek zmian naczyniowych w mózgu czy powikłań po udarze.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia zwłaszcza dzieci jest nagły bezdech z towarzyszącą mu sinicą i zwiotczeniem (ALTE). Taki zespół objawów może być przyczyną nagłej śmierci łóżeczkowej.

Objawy bezdechu

Wśród najczęściej występujących objawów bezdechu wymienia się:

 • chrapanie;
 • skłonność do zasypiania w nienaturalnych pozycjach (zwłaszcza w przypadku bezdechu obturacyjnego);
 • senność i zmęczenie w ciągu dnia;
 • przerwy w oddychaniu podczas snu poświadczone przez innych domowników;
 • nocne wybudzenia i „rzucanie się” w łóżku;
 • przyspieszony oddech po przebudzeniu;
 • nadmierna potliwość
 • zaburzenia rytmu serca;
 • objawy depresyjne;
 • częste oddawanie moczu.

Ryzyko bezdechu zwiększają m.in. nieleczona niedoczynność tarczycy, otyłość, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, obfite posiłki spożywane przed snem czy… krótka, gruba szyja.

Konsekwencje nieleczonego bezdechu

Tlen jest niezbędny do metabolizmu energetycznego, podtrzymuje wzrost tkanek, zapewnia sprawne funkcjonowanie narządów i ma działanie przeciwbakteryjne. Optymalny poziom tlenu we krwi mieści się w przedziale od 94 do 98%. Wartości poniżej 90% uważa się za niebezpieczne i wymagające interwencji. Kiedy organizm ludzki nie oddycha przez 30 sekund lub dłużej (także podczas snu) może spaść on nawet do 80%. Oczywistym jest więc, że nieleczony bezdech powoduje permanentne niedotlenienie organizmu. To wpływa natomiast na cykl energetyczny komórki poprzez tworzenie nierównowagi tlenowej.  Efektem takiego stan rzeczy jest pogorszenie jakości codziennego funkcjonowania — zmęczenie i ospałość, gorsza koncentracja, stany obniżonego nastroju, zmniejszone libido, upośledzenie pamięci, pogorszenie pracy narządów wewnętrznych i mniejsza wydolność organizmu.

Może być także przyczyną nasilenia objawów:

 • nadciśnienia tętniczego i płucnego;
 • choroby niedokrwiennej serca;
 • niewydolności mięśnia sercowego;
 • zaburzeń krążenia mózgowego – występowanie bezdechów zwiększa ryzyko udaru;
 • cukrzycy;

Leczenie bezdechu

Obecnie nie ma skutecznych środków farmakologicznych, które są w stanie pokonać bezdech. Sposób redukcji objawów tej kłopotliwej dolegliwości zależy więc przede wszystkim od stopnia i przyczyny choroby, wieku pacjenta, jego stylu życia współistniejących chorób i dolegliwości. Osoby, które zmagają się z łagodną postacią dolegliwości, powinny zmienić styl życia, ograniczyć picie alkoholu, zredukować masę ciała i wyleczyć współistniejące choroby. Ciężka postać choroby może wymagać także interwencji chirurgicznej. Ulgę w dolegliwościach przynoszą specjalne zakładane na noc maseczki ułatwiające oddychanie, protezy powietrzne czy… protezy dentystyczne powiększające przestrzeń gardła.

Tlenoterapia hiperbaryczna wsparciem w leczeniu bezdechu

Jedną z konsekwencji bezdechu jest niedostateczne natlenienie organizmu. To właśnie ono jest przyczyną poważnych konsekwencji takich jak przemęczenie, problemy z koncentracją czy nasilenie objawów innych jednostek chorobowych. Dzięki przebywaniu w komorze hiperbarycznej poziom tlenu w organizmie pacjentów istotnie wzrasta. Sesje tlenoterapii w naturalny sposób odwracają więc skutki bezdechu, dostarczając do krwi i organów życiodajne substancje. Dzięki temu każda komórka jest odpowiednio dotleniona i może działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. A to zapewnia optymalne funkcjonowanie organizmu.

Skuteczność tlenoterapii a bezdech — wyniki badań

Badania na temat skuteczności tlenoterapii w leczeniu bezdechu sennego przeprowadziła grupa naukowców w składzie: Vanita Mehta, Tajender S Vasu, Barbara Phillips, Frances Chung. Aby znaleźć wiarygodne dowody na pozytywne działanie terapii hiperbarycznej, badacze precyzyjnie przeszukali medyczne bazy danych: Medline, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials i Cochrane Database of Systematic Reviews. Następnie dokonali przeglądu wszystkich badań prospektywnych, które obejmowały:

 • populację docelową z obturacyjnymi bezdechami sennymi;
 • terapię O2 i/lub CPAP jako interwencję badawczą;
 • wpływ O2 na indeks liczbę bezdechów i epizodów hipowentylacji na godzinę snu (AHI), nocną hipoksemię lub czas trwania bezdechu.

Jakie wnioski przyniosły poszukiwania?

Na podstawie wskazanych wyżej kryteriów naukowcy zidentyfikowali 14 badań, z udziałem 359 pacjentów. Dziesięć badań wykazało, że terapia O2 poprawiła nasycenie tlenem w porównaniu z placebo. Świetne efekty przyniosło także połączenie tlenoterapii z elektrycznej stymulacji nerwowo-mięśniowej gardła (NMES).

Z powodzeniem można wysnuć wniosek, że efekty działania tlenu hiperbarycznego prowadzą do pozytywnych zmian w organellach komórki, poprawiają struktury tkanki, powodują skuteczniejsze funkcjonowanie narządów i wyrównanie równowagi tlenowej organizmu. Udowadniają także, że tlenoterapia hiperbaryczna powoduje spadek (a nawet zanik) epizodów bezdechu sennego. Regularne sesje w komorze hiperbarycznej są więc skutecznym sposobem na poprawę zdrowia, samopoczucia oraz zmniejszenie objawów tej kłopotliwej i niebezpiecznej dla zdrowia dolegliwości.

Źródła:

https://erj.ersjournals.com/content/51/1/1701587.full
https://www.todayswoundclinic.com/articles/oxygen-wound-healing-going-beyond-hyperbaric-therapy
https://www.researchgate.net/publication/286635383_The_observation_on_hyperbaric_oxygen_therapy_and_pharyngeal_neuromuscular_electrical_stimulation_inpa_tients_with_obstructive_sleep_apnea_hyponea_syndrome
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23493498/

Menu